Tre spørsmål og svar om hvordan Scenic bidrar til en mer bærekraftig bilproduksjon

Renault Group har forpliktet seg til å gjøre bilene sine mer miljøvennlige gjennom hele livssyklusen, som en del av bærekraftspolitikken og deres strategiske plan kalt Renaulution. Dette innebærer å produsere et mer bærekraftig design, utøve en mer ansvarlig produksjon, benytte brukervennlige teknologier og ha et fokus på å bruke resirkulerbare materialer. Den nye Renault Scenic E-Tech electric, som ble avduket 4. september på IAA Mobility 2023, gjør dette til virkelighet. Denne femte generasjonen av Scenic bidrar til en tryggere, mer miljøvennlig og inkluderende måte å komme seg rundt på.

Cléa Martinet, som er direktør for bærekraftig utvikling i Renault Group, sier at denne store endringen skjer fordi Renault ønsker å være en bilprodusent som tar hensyn til både fremtidige generasjoner og en rettferdig overgang til bærekraftig bilproduksjon.

Hvordan klarte Renault å gjøre bærekraftsplanene fra konseptbilen Scenic Vision til virkelighet med produksjonsbilen, nye Scenic E-Tech electric?

Avdukingen av den helt nye Scenic E-Tech electric var svært spesiell for oss, da den kom ett år etter at vi presenterte Scenic Vision – en konseptbil som omfavnet utfordringer knyttet til klimaendringer, ressursbevaring, brukersikkerhet og tilgjengelighet. Vi har gjort den visjonen til virkelighet med en produksjonsbil som deler de samme ambisjonene, og gir et “levende” bevis på veiene for at våre kjøretøy er bærekraftige, fra “vugge til grav” og til og med fra “vugge til vugge”*. Med tanke på klimaendringer, vern av våre ressurser og omsorg for brukerne som våre veiledende prinsipper, jobber vi for å bygge en bærekraftig verdikjede for en karbonnøytral fremtid. Den helt nye Scenic E-Tech electric tar mobilitet og sikkerhet til nye høyder. Opptil 24% av materialene i den er resirkulerte, og 90% av massen – inkludert batteriet – er gjenvinnbart** i industrielle fasiliteter.

Når den nye Scenic E-Tech electric åpner veien for mer miljøvennlig transport, hva er Renaults plan for å nå null karbonutslipp?

Den nye Scenic E-Tech electric blir produsert på ElectriCity-fabrikken i Douai i Frankrike, og vi drar nytte av at produksjonen er så nær som mulig de landene der bilen blir solgt. Renault Group har som mål å oppnå netto null karbonutslipp ved sine tre ElectriCity-fabrikker allerede innen 2025, ved andre produksjonsanlegg i Europa innen 2030, og ved alle sine fabrikker over hele verden innen 2050. Dette betyr at vi må jobbe med å redusere utslippene ved produksjon, samarbeide med våre leverandører, og også redusere utslippene fra kjøretøy i bruk.

Når det gjelder den nye Scenic E-Tech electric, er den helt elektrisk, noe som betyr at den ikke slipper ut skadelige CO2-utslipp eller forurensning når den kjører. Batteriet er også designet for enkel reparasjon og gjenvinning når det ikke lenger kan brukes i bilen. Vi jobber også med å bruke resirkulerte materialer i bilen, inkludert opptil 100% resirkulert stoff for setetrekkene og resirkulerte materialer i andre deler som dashbordet, rattet og gulvbelegget. Dette bidrar til å redusere vårt miljøavtrykk og fremme en mer bærekraftig mobilitet.


Hvordan har Renault Group ivaretatt brukernes behov med den nye Scenic E-Tech electric?

Renault Group har satt brukernes sikkerhet i høysetet når det gjelder den helt nye Scenic E-Tech electric. Bilen er utstyrt med avanserte sikkerhetssystemer som støttes av nyvinninger innen teknologi for å hjelpe sjåførene. Mange ulykker på veiene skyldes menneskelige feil eller forhold som trafikk og vær. Derfor er sikkerhetssystemene i den nye Renault Scenic E-Tech electric, inkludert Safety Coach og Safety Score, designet for å redusere risikoen for ulykker. Disse systemene gir førerne tilbakemelding om deres kjøreoppførsel og gir råd om hvordan de kan kjøre tryggere og bruke avanserte førerstøttesystemer (ADAS). Renault har også utviklet innovative løsninger for håndtering av ulykker, som QRescue Renault, SD Switch og Fireman Access, for å hjelpe ved nødsituasjoner og redusere konsekvensene av ulykker. Les mer om sikkerhet her.

*En tilnærming som reduserer kjøretøyenes miljøavtrykk gjennom hele deres livssyklus – fra design, produksjon og bruk til håndtering ved livsslutt. En vugge-til-vugge-produksjonsprosess sikrer at produkter ved livsslutt kan resirkuleres for å lage de samme produktene.
** I samsvar med direktiv 2005/64/EF.